top of page

מטרת החוזה היא לספק דוגמה לזוגות המתעניינים בעזרה ותמיכה ליצירת הסכמות משותפות בנושא יחסים פתוחים ופוליאמוריה. החוזה אינו מהווה תחליף לתקשורת פתוחה ומכבדת בין השותפים, אך הוא יכול לספק בסיס לדיאלוג ולהבנה משותפת.

חוקים, כללים, נהלים...

אלו בד"כ הנושאים המדוברים בעיקר בשלבים הראשונים של פתיחת מערכות היחסים , אחד הדברים שלדעתי הכי תורם בהתעסקות באלו הוא השיח עליהם...

וזו אחת הסיבות שלקחת או להשאיל חוקים מאחרים כ"מוצר מדף " עלול לפספס את השיח הכה חשוב הזה.

הדיבור על מה נכון /לא נכון, על הגבולות האישיים, על אותם דברים שממש קשים לנו ולנסות לייצר סביבם הסכמות הוא בשבילי המהות...

המקום הזה מאפשר לנו לבחון בתוך עצמנו מה בעצם חשוב לנו ומה הצרכים והרגשות שעולים, גם אם באופן תאורטי.

אז לא לוותר על השיחות האלו...

וככל שמתקדמים ולומדים דרך חוויות אישיות אנחנו לומדים עוד קצת על מה קורה בתוכנו...

זה מאפשר לקדם את השיח ולבחון באופן דינמי את ההסכמות הקודמות...

סעיפים עיקריים - לדוגמא

הסכמות

סוג הקשרים המוסכמים

היקף הקשרים הסכמות על גבולות פיזיים ורגשיים.

גבולות

בטיחות ובריאות מינית

חלוקת זמן ומשאבים (כסף, רכב, בית)שינוי ההסכם.

עקרונות מנחים

להיות כנים ושקפים אחד עם השני לגבי הקשרים הרומנטיים שלהם.

לכבד את הגבולות והרצונות של אחד עם השני.

לתקשר בצורה פתוחה ומכבדת אחד עם השני.

הסכם יחסים

ההסכמות הבאות הן דוגמאות בלבד, ויש להתאימן לצרכים ולרצונות של כל זוג באופן פרטני:

אנו החתומים מטה בחרנו לנהל מערכת יחסים זוגית/פוליאמורית המבוססת על פתיחות וחופש בחירה אישי. הסכם זה בא להגדיר את העקרונות וההסכמות המשותפות לניהול בריא ואתי של מערכת היחסים בינינו.

עקרונות מנחים

 • כבוד הדדי לאוטונומיה, בחירות וסגנון החיים של כל אחד ואחת מאיתנו.

 • שוויון מוחלט והיעדר אפליה על בסיס מגדר, נטייה מינית, זהות מגדרית, מוצא אתני וכד'.

 • שמירה על אמון, פתיחות ותקשורת ישירה וכנה כיסוד ליציבות הקשר.

 • מחויבות לטיפוח הקשר והאושר של כל המעורבים במערכת היחסים.

גבולות

 • בטיחות ובריאות מינית:
 
פירוט מדויק של ההסכמות בנושא זה (אמצעי מניעה, בדיקות, דיווח וכד')
 • כל השותפים במערכת היחסים מתחייבים לנקוט את כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים על מנת לשמור על בריאות תקינה שלהם עצמם ושל בני ובנות זוגם. זה כולל:

 • שימוש עקבי בקונדום בכל פעילות מינית המערבת חדירה או מגע מיני עם נוזלי גוף עם בני זוג חדשים או ארעיים.

ביצוע בדיקות מקיפות לאיתור מחלות מידבקות:
 • כל השותפים יבצעו בדיקה אצל רופא/ה לאיתור מחלות מועברות במין, כולל HIV, לפני כניסה למערכת היחסים או מפגש מיני ראשון.

 • כל השותפים יבצעו בדיקות חוזרות כל 6 חודשים או לפני כל שינוי בבן/ת הזוג.

 • שימוש באמצעי מניעה ייעשה על פי הנחיות רופאים/יות. יובטח זמינות של אמצעי מניעה בכל עת.

 • כל השותפים ידווחו זה לזה מיידית במקרה של חשש לחשיפה לווירוס/מחלה כלשהי, וינקטו בבדיקות וטיפול מתאים.

יחסים עם ילדים:
 • הסכמות בנוגע למעורבות הילדים במערכת היחסים המורכבת, שמירה על צרכיהם ויציבותם - הנחיות והסכמות לגבי חשיפה, מעורבות וקשר של הילדים עם בני/בנות הזוג השונים במערכת.

חלוקת זמן ומשאבים:
עקרונות והנחיות לחלוקה הוגנת של זמן, תשומת לב ומשאבים בין כל בני ובנות הזוג.
 • יתקיימו "פגישות זוגיות" שבועיות סדירות של לפחות X שעות בין כל זוג במערכת היחסים.

 • כל בקשה לבלות זמן ממושך או לצאת לנסיעה עם אחד השותפים תועלה לדיון ותתואם מראש מול כלל בני הזוג.

 • במידת הצורך יקבעו לוחות זמנים מפורטים לחלוקת זמן הוגנת ומתן קשב לכל השותפים.

 • שינוי ההסכם - ההסכמות יכולות להשתנות בכל עת, על ידי הסכמה משותפת של שני השותפים.

 • תוקפו של הסכם זה מותנה בהסכמה מתמדת של הצדדים. כל צד רשאי ליזום שיח על שינוי או עדכון ההסכם...

הסכמות

 • סוג הקשרים הרומנטיים המוסכמים: השותפים מסכימים להיכנס לקשרים רומנטיים ו/או מיניים עם מספר אנשים בו זמנית.

 • היקף הקשרים : השותפים מסכימים לשתף אחד את השני במידע על הקשרים הרומנטיים שלהם, כולל שמות, מין, גיל, תחומי עניין וכו'. השותפים מסכימים להיפגש עם הקשרים הרומנטיים שלהם בבית, אך לא באותה עת.

 • הגבולות הפיזיים והרגשיים: השותפים מסכימים להיכנס לקשרים אינטימיים עם הקשרים הרומנטיים שלהם, אך לא להיכנס לזוגיות עיקרית עם אף אחד מהם. השותפים מסכימים לבלות זמן עם הקשרים הרומנטיים שלהם, אך לא יותר מ-20% מהזמן שהם מבלים ביחד.

 • כל מפגש מיני חדש מחייב דיווח מלא לכל השותפים, גם אם התקיים שימוש באמצעי בטיחות.

 • כללים ברורים ייקבעו לגבי זמינות ומענה לשיחות, הודעות ובקשות דחופות צד כל שותף.

 קנאה:

 • השותפים מסכימים שקנאה היא רגש טבעי שיכול להופיע במערכת יחסים פוליאמורית. הם מסכימים לעבוד יחד כדי להתמודד עם קנאה בצורה בריאה ומכבדת. זה כולל, בין היתר:

 • לדבר אחד עם השני על רגשות הקנאה שלהם.

 • לשתף אחד את השני במה שהם צריכים מהקשר כדי להרגיש בנוח.

 • לתמוך אחד בשני כאשר הם חווים קנאה.

bottom of page