top of page
פוליאמוריה היררכית

פוליאמוריה היררכית

טיפים ועצות לגבי מודל פוליאמוריה היררכית​

מערכות יחסים פוליאמוריות יכולות להיות במגוון צורות וגדלים. חלק מהמערכות קשורות זו בזו בצורה הדוקה, אחרות פועלות יותר כמו רשת. יש אנשים שמרגישים שקביעת היררכיה במערכות היחסים שלהם מועילה, בעוד שאחרים לא. בעמוד זה תמצאו עצות ספציפיות לגבי מערכות יחסים ראשיות/משניות ופוליאמוריה היררכית.

דייטינג בפוליאמוריה

01

אז חשבת לצאת עם מישהו.י שכבר נמצא.ת בזוגיות..

02

המדריך למישני.ת

מערכות יחסים משניות מוצלחות

קנאה בפרקטיקה
קשר משני פוליאמוריה

03

טיפוח קשרים משניים

יחסי הכוחות ויישום ערכי ואתי

bottom of page